Bestuur

Wie hebben er zitting in het Zeeuws Archief? De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

In het bestuur van het Zeeuws Archief hebben zitting:

  • mevrouw G.W. van Montfrans-Hartman, voorzitter
  • mevrouw B.M. Oomen, namens het Rijk
  • de heer F.W. Weisglas, namens het Rijk
  • de heer drs. R.M.A. Molenaar, gemeente Veere
  • de heer ir. J.J. Aalberts, gemeente Middelburg, penningmeester
  • de heer A.P. Beekman, gemeente Middelburg
  • mevrouw J.L. Kool-Blokland, secretaris en directeur Zeeuws Archief

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. U bent van harte welkom.

  • donderdag 5 juli 2018, aanvang 10.00 uur
  • maandag 10 december 2018, aanvang 11.30 uur

Bookmark and Share