Voltooide projecten

De werkgroep heeft tot nu toe vooral documenten getranscribeerd van het Zeeuws Archief.

Het Zeeuws Archief beheert onder andere de archieven van Arnemuiden, Middelburg en Veere. Verder heeft de werkgroep archiefstukken getranscribeerd van de gemeentearchieven van Goes, Tholen en Vlissingen.

In de afgelopen jaren heeft de werkgroep onder meer de volgende projecten voltooid:

 • documenten van verschillende aard van de Admiraliteit in Zeeland, gevestigd te Middelburg
 • documenten van het Vlissingse prijzenhof uit de 16e eeuw
 • brieven van correspondenten van de Middelburgse Commercie Compagnie
 • de gedichtenbundel Poesy van de Middelburgse notabele en rederijker Johan Boudaen Courten, waarvan de transcriptie zal worden gepubliceerd in de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
 • een Register van eygendom berustend in het gemeentearchief van Vlissingen, dat een schat van gegevens over de bewoning van de binnenstad van Vlissingen bevat en op internet zal worden gepubliceerd
 • particuliere notulen van de afgevaardigden van Goes naar de vergaderingen van de Staten van Zeeland, waarvan de transcriptie op de website van het gemeentearchief van Goes zal worden gepubliceerd
 • documenten uit het familie-archief Schorer in verband met een tentoonstelling gewijd aan Jacob Hendrik Schorer
 • een scheepsjournaal van het schip Hof van Zeeland van de Middelburgse Commercie Compagnie
 • criminele sententies van de Admiraliteit in Zeeland
 • notulen van de ambachtsheerlijkheid van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe
 • documenten die betrekking hebben op de stadsvorming van Arnemuiden in de tweede helft van de 16e eeuw.

Voltooide transcripties inzien?

Voltooide transcripties kunt u inzien, afdrukken of downloaden via de PaiZ Galerie.

Nieuw in de galerie:

 • De diplomatieke reis van Cornelis van der Mijle naar Venetië in 1609/1610
 • Poorterboek van Arnemuiden tot 1600
 • Privilegeboek van Arnemuiden tot 1600

Bookmark and Share