Lopende en toekomstige projecten

Momenteel is de werkgroep onder andere bezig met het transcriberen van allerlei stukken van de admiraliteit te Veere uit de 16e eeuw.

De werkgroep heeft tot nu toe werk gedaan met archiefmateriaal van het Zeeuws Archief, waar materiaal berust van o.m. Arnemuiden, Middelburg en Veere, en archiefmateriaal van de gemeentearchieven van Goes, Tholen en Vlissingen.

Lopende en nieuwe projecten van PaiZ

De werkgroep PaiZ werkt momenteel aan een grote verscheidenheid van documenten uit het archief van de admiraliteit te Veere (1460-1562). Dit project wordt mede benut om op verzoek van het Zeeuws Archief ervaring op te doen met online transcriberen, hetgeen inhoudt dat een voltooide transcriptie direct bij een scan van de originele tekst op internet ter beschikking komt.

Een nieuw project, dat in januari 2017 begint, is het transcriberen van Copulaatboek VI betreffende admiraliteitszaken uit het archief van de Provinciale Rekenkamer van Zeeland.

De werkgroep heeft verder nog in overweging een project Familiegeld Vlissingen betreffende belastingkohieren van een soort inkomstenbelasting uit het eind van de 17e eeuw in Vlissingen.

Bookmark and Share