Lopende en toekomstige projecten

Momenteel is de werkgroep onder andere bezig met het transcriberen van allerlei stukken van de admiraliteit te Veere uit de 16e eeuw.

De werkgroep heeft tot nu toe werk gedaan met archiefmateriaal van het Zeeuws Archief, waar materiaal berust van o.m. Arnemuiden, Middelburg en Veere, en archiefmateriaal van de gemeentearchieven van Goes, Tholen en Vlissingen.

Oud archief stad Veere

De verslagen van de zittingen van de Veerse vierschaarrechtbank zijn voor een groot deel bewaard gebleven; van de criminele rechtspraak vanaf 1472 tot 1808, met uitzondering van de jaren 1506 tot en met 1513. Momenteel wordt gewerkt aan de transcriptie van deze verslagen.
Ook na de voltooiing hiervan blijven de Veerse archieven onze aandacht houden. Er is besloten om na de vierschaarstukken het Rood costuumboek (register van privileges en ordonnantiën van Veere) en het Voorbotenboek (verordeningen van het stadsbestuur) te transcriberen.

Familiearchief De Huybert

Het tweede lopende project betreft materiaal van het familiearchief De Huybert. De belangrijkste representant van deze familie was Pieter de Huybert, die onder andere raadpensionaris van Zeeland is geweest. Hij leefde in de zeventiende eeuw, een belangrijke eeuw in onze geschiedenis, en zeker ook in de Zeeuwse. Door zijn functie participeerde hij feitelijk ook in het landsbestuur en nam hij bijvoorbeeld deel aan diplomatieke reizen.

In overweging

De werkgroep heeft verder nog in overweging een project Familiegeld Vlissingen betreffende belastingkohieren van een soort inkomstenbelasting uit het eind van de zeventiende eeuw in Vlissingen.

Bookmark and Share