Bouwtekeningen en bouwvergunningen

Elke gemeente heeft een verzameling bouwtekeningen, die horen bij bouwvergunningen die de gemeente in de loop der jaren verleend heeft. Als u wilt gaan verbouwen of restaureren kunnen deze tekeningen voor u van belang zijn. Het is natuurlijk goedkoper en sneller om van een tekening een kopie te laten maken dan wanneer de architect of aannemer de bestaande toestand van uw pand opnieuw moet intekenen.

Het Zeeuws Archief heeft in haar collecties de bouwtekeningen van alle kernen in de huidige gemeenten Middelburg (tot en met 1991, Arnemuiden tot en met 1996) en Veere (tot en met 1996). Voor panden die na de genoemde jaren gebouwd zijn verwijzen wij u naar de beide gemeentehuizen.

Voor panden in andere gemeenten kunt u bij het betreffende gemeentearchief of gemeentehuis terecht. Zie voor adressen van alle gemeentearchieven in Zeeland de website www.archieveninzeeland.nl.

Zijn er van alle panden in Middelburg en Veere bouwtekeningen in het Zeeuws Archief?
Nee, helaas niet. Het systeem van bouwvergunningen is landelijk ingevoerd in 1902 en in veel gemeenten zelfs pas enkele jaren later. Voor 1902 waren er wel regels waaraan gebouwen moesten voldoen, maar een aparte vergunning voor elk pand was niet nodig. Van panden die voor dit jaar zijn gebouwd zullen dus geen tekeningen van de bouw aanwezig zijn.

Bouwtekening Van de Perrehuis Van panden die gebouwd zijn tussen circa 1902 en 1930 is de kans vrij groot dat u wel een vergunning kunt vinden, maar geen tekeningen. Dit komt door de procedures die destijds werden gevolgd. Uiteraard is het mogelijk dat in uw pand na 1930 nog verbouwingen hebben plaatsgevonden waarvoor een bouwvergunning nodig was. Dan zijn er van deze verbouwing natuurlijk wel tekeningen te vinden. Houdt u er wel rekening mee dat dan mogelijk slechts een deel van het pand ingetekend.

Constructiegegevens en sonderingen
Voor sommige verbouwingen heeft u bepaalde gegevens nodig over uw pand. Bijvoorbeeld het palenplan, het vloerenplan, de kapconstructie enzovoorts. Vanaf de jaren zestig zijn dit soort constructiegegevens vaak bij de bouwvergunning gevoegd. Hoe recenter de bouwvergunning, hoe meer details er in opgenomen zijn, is de regel die hierbij opgaat.

Een andere vraag die vaak gesteld wordt is of de rioolaansluiting of de elektrische installatie op de tekeningen zijn aangegeven. Dit is vrijwel nooit het geval, aangezien deze gegevens niet nodig zijn voor het afgeven van de bouwvergunning.

Sonderingsgegevens zijn van belang om te bepalen of er voor bepaalde, grotere bouwwerken extra maatregelen genomen moeten worden, bijvoorbeeld of er geheid moet worden. Deze gegevens zijn slechts sporadisch terug te vinden in de archieven. Sonderingsrapporten zijn er vooral van grotere bouwprojecten, zoals complexen van meerdere woningen in nieuwbouwwijken.

Let op: of een sonderingsrapport dat is gemaakt voor een hele wijk ook geldt voor de specifieke plaats waar u wilt gaan bouwen kan alleen een bouwkundige bepalen!

Zijn de tekeningen makkelijk te vinden?
Van de meeste panden is de bouwvergunning door onze medewerkers binnen een half uur te vinden. Dat geldt zeker voor de panden die gebouwd zijn in de afgelopen dertig jaar. Voor panden die ouder zijn liggen de zaken soms iets ingewikkelder. Elke (voormalige) gemeente had zijn eigen ordeningssysteem. Veel van deze systemen zijn geordend op de datum waarop de vergunning is verleend, niet op adres. Die datum is soms lastig te achterhalen. In veel gevallen lukt dit onze medewerkers binnen een half uur, maar het kan voorkomen dat het opzoeken van de bouwtekeningen langer duurt, of zelfs niet op de dag van uw bezoek lukt.

Archiefdozen - foto ZA Het Zeeuws Archief is bezig hier verandering in te brengen door de vergunningen in databases in te voeren. Maar zoals u zult begrijpen is het invoeren en controleren van de gegevens van de duizenden bouwvergunningen die Middelburg en Veere sinds 1902 hebben afgegeven een langdurig karwei.

Andere problemen
Er zijn meer problemen dan de bovengenoemde waardoor u de gezochte bouwtekening maar moeilijk kunt vinden, zelfs als het een recent gebouwd pand betreft.

Het kan zijn dat de straat waar uw pand staat vroeger anders heette, of dat de huisnummering één of meerdere keren is aangepast. Het kan ook zijn dat een complex van woningen aan verschillende straten in één keer is gebouwd of dat de straatnaam op het moment dat de vergunning werd verleend nog niet was vastgesteld. Of misschien is uw straat tijdens een gemeentelijke herindeling overgegaan naar een andere gemeente.

Allemaal zaken waardoor het zoeken naar de juiste bouwtekening ernstig bemoeilijkt kan worden. In zulke gevallen is nader onderzoek vereist. Dit kunt u deels zelf doen, maar houdt u er rekening mee dat dit een proces is dat in sommige gevallen vele uren in beslag kan nemen.

Wat kost het en wat moet ik doen?
Inzage in bouwvergunningen in onze studiezaal is gratis.

Als het uw eerste bezoek aan de studiezaal van het Zeeuws Archief is, vragen wij u zich bij de receptie in te schrijven als bezoeker; neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Wij kunnen voor u een digitale kopie van een tekening of andere gegevens uit het vergunningdossier maken. Een digitale kopie van een bouwtekening wordt in kleur of zwart-wit gescand en in PDF-formaat en kost € 9,00. Zwart-wit kopieën van andere informatie uit het dossier op A3- of A4-formaat kosten respectievelijk € 0,60 en € 0,50 per bladzijde. Zie ook onze pagina tarieven.

Houdt u er tevens rekening mee dat de medewerkers van het archief geen bouwkundigen zijn, zij kunnen dus geen uitleg geven over bouwkundige zaken.

Meer informatie over bouwvergunningen bij de gemeente Middeburg
Meer informatie over bouwvergunningen bij de gemeente Veere
Nog meer lezen over onderzoek naar huizen? In 2007 verscheen een Handleiding Huizenonderzoek als bijlage bij onze nieuwsbrief (in pdf).

Bookmark and Share

Reageer op dit artikel

Uw email adres wordt niet getoond
captcha
  • Jan Willem Poortvliet op 5 maart 2018 om 21:23 uur
    Hallo, is het mogelijk om een sonderingsrapport van onze woning op te vragen en dat deze door u aan ons gemaild kan worden, tegen de kosten die daarvoor gelden? Zo ja, dan zal ik onze adresgegevens doorgeven. Graag verneem ik uw reactie. Groeten, Jan Willem Poortvliet
  • M. Steketee op 8 maart 2018 om 11:33 uur
    @Jan Willem Poortvliet Het is inderdaad mogelijk om sonderingsgegevens op te vragen. Wij kunnen u een gerichter antwoord geven als wij een adres en woonplaats hebben.
  • Cees Rogge op 28 september 2018 om 14:10 uur
    geachte heer/ mevr. Is het mogelijk om gegevens betreft de vloeropbouw van het pand gelegen aan de Klimopplein 2 te 's Gravenpolder te verkrijgen. Met vriendelijke groet, Cees Rogge