Crowdsourcing

Help het Zeeuws Archief door thuis gegevens uit archiefstukken in de computer in te voeren. Met zijn allen kunnen we snel historische informatie voor iedereen toegankelijk maken.

Wonen op Walcheren

Help thuis mee de bevolkingsregisters van Walcheren (1812-1900) in te voeren