Educatieve webprojecten

Educatief online lesmateriaal in de vorm van webprojecten. Deze vier onderwijswebsites zijn gemaakt door of in opdracht van het Zeeuws Archief of het Zeeuws Archief heeft er aan meegewerkt. Thema’s: burgerlijke stand, slavenhandel, Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog.

Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog

Educatieve website over Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) met veel bronnenmateriaal uit de Zeeuwse archieven over de mobilisatie, Belgische vluchtelingen, de dodendraad, smokkel en spionage, de oorlog zelf, rantsoen en de anti-annexatiebeweging.

Slavenreis van de Eenigheid - slavenhandel

Educatieve website over de trans-Atlantische slavenvaart, onderdeel van de driehoekshandel. Deze website is gekoppeld aan het weblog van het slavenschip de Eenigheid en bevat veel bronnenmateriaal uit het archief van de Middelburgse Commercie Compagnie.

Allemaal op papier - Burgerlijke Stand

Educatieve website over de Burgerlijke Stand die in 1811 in heel Nederland werd ingesteld. Een gezamenlijk project van archiefdiensten in Nederland met uit elke provincie bronnenmateriaal, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten.

Middelburg verwoest en herbouwd - WO2

Educatieve website over Middelburg tijdens de Tweede Wereldoorlog met veel bronnenmateriaal uit het Zeeuws Archief over het bombardement op de stad in 1940, het leven tijdens de oorlog en de wederopbouw. Met speurtocht door de stad.