Educatieve speurtochten

Als je weet waarnaar je moet kijken en waarop je moet letten, dan zie je meer! Dat is ook precies de bedoeling van de speurtochten van het Zeeuws Archief. Aan de hand van vier thematische routes kunnen leerlingen een boeiende reis maken door een levend geschiedenisboek: de binnenstad van Middelburg.

Vier speurtochten Zeeuws Archief

Wandelroutes door een levend geschiedenisboek

Overal waar je loopt, overal waar je kijkt, is geschiedenis. Ieder huis, iedere straat, iedere wijk heeft zijn eigen verhaal. Vaak zijn die verhalen al eeuwen oud en soms zijn ze wat recenter. Elk verhaal is het waard om verteld te worden.

Geschiedenis ligt op straat
Het Zeeuws Archief heeft vier speurtochten langs bijzondere plekken en gebouwen in Middelburg vervaardigd:

1. Ontdekkingstocht door het VOC-verleden van Middelburg (2002, herdruk 2009).
2. Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden (2004, herdruk 2010).
3. Pelgrimstocht langs kloosters en kerken (2008).
4. Wederopbouwroute Middelburg herrijst uit zijn as (2010).

Zeeuws Archief, Speurtocht VOC-verleden

Wat houdt het in
Om leerlingen op een aansprekende manier ‘anders’ te laten kijken naar de geschiedenis van Middelburg ontwikkelt het Zeeuws Archief een serie speurtochten door de stad.

De aantrekkelijk vormgegeven wandelroutes voeren de leerlingen langs plaatsen in de stad die verbonden zijn aan een bepaald thema en geven achtergrondinformatie daarover.

Aan de hand van wat ze zien en lezen kunnen de leerlingen vragen beantwoorden. In het midden van de speurtochten is een plattegrond opgenomen waarop de route is afgebeeld. Rondom de plattegrond staan afbeeldingen van de plaatsen waarlangs de tocht gaat.
De speurtochten beginnen en eindigen bij het Zeeuws Archief.


Zeeuws Archief, Speurtocht slavernijverleden
Voor wie is het bestemd
Primair onderwijs : midden- en bovenbouw.
Voortgezet onderwijs: onderbouw.

Wat heeft u eraan
Primair onderwijs
Deze activiteit sluit aan bij de kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.
Voortgezet onderwijs
Deze activiteit sluit aan bij de kerndoelen voor Mens en maatschappij en Kunst en cultuur.

De leerlingen maken op een speelse manier kennis met de geschiedenis van een bepaald onderwerp en leren ‘anders’ naar hun omgeving te kijken. Ze leren tevens gebouwen en objecten in ruimte en tijd te plaatsen. Geschiedenis ligt op straat: alles heeft een verhaal.

Zeeuws Archief, Speurtocht kloosters en kerken

Als je door Middelburg loopt, loop je eigenlijk door een levend geschiedenisboek met spannende verhalen. De opzet van de wandelroutes is dat leerlingen speuren naar de geschiedenis en de verhalen die soms letterlijk 'op straat liggen’ leren kennen en waarderen.

Wat moet u er voor doen
De speurtochten bij de receptie van het Zeeuws Archief kopen en zelfstandig uitvoeren.

De vier speurtochten van het Zeeuws Archief zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel De Drvkkery op de Grote Markt in Middelburg.

Hoe lang duurt het
Elke speurtocht duurt ongeveer 1 tot 1½ uur.Zeeuws Archief, Speurtocht wederopbouw
Waar vindt het plaats
In de stad Middelburg, beginnend en eindigend bij het Zeeuws Archief, Hofplein 16 Middelburg, 0118-678800.
Wat kost het
€ 4,00 per speurtocht (zelfstandig lopen, geen begeleiding door Zeeuws Archief).

Contactpersoon
Anneke van Waarden-Koets, educatie@zeeuwsarchief.nl.

Vormgeving
De speurtochten zijn vormgegeven door de Middelburgse kunstenaar en vormgever Ramon de Nennie (decreet).

Bookmark and Share