Educatieve samenwerkingsprojecten

Het Zeeuws Archief neemt deel aan diverse educatieve samenwerkingsprojecten binnen en buiten de provincie.

JONG + ZEEUWS = ?
Zeeuws Archief en Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP Zeeland

Wat is volgens Zeeuwen beeldbepalend voor jong zijn in Zeeland tussen 1955 en 2005? Het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en SCOOP Zeeland schreven een fotowedstrijd uit onder het motto Jong + Zeeuws = ?. Zeeuwen werden uitgenodigd jeugdfoto’s in te sturen. De foto’s moesten passen in vijf categorieën: Wonen, Vrije tijd, Mode, Onderwijs en Werk. Ruim 150 foto’s van Zeeuwen in hun jonge jaren kwamen binnen! Van een selectie van de ingezonden foto’s is een reizende tentoonstelling gemaakt. De reizende fototentoonstelling Jong + Zeeuws = ? bestaat uit acht grote oprolbare panelen met daarop acht foto’s van Zeeuwen in hun jonge jaren tussen 1955-2005. De tentoonstelling kan via SCOOP Zeeland in bruikleen worden gevraagd.

LESBRIEVEN
Zeeuws Archief en Werkgroep Lokale Geschiedenis Middelburg

In de Werkgroep Lokale Geschiedenis Middelburg (WLGM) werkt het Zeeuws Archief mee aan de ontwikkeling van lesmateriaal voor het onderwijs over onderwerpen met betrekking tot de lokale geschiedenis van Middelburg. Zeven lesbrieven zijn inmiddels uitgegeven. Van enkele lesbrieven zijn nog exemplaren voorradig, die tegen betaling kunnen worden besteld. De laatste lesbrief van het Zeeuws Archief en de WLGM, Bronnen uit de 19de eeuw, werd op 3 oktober 2001 in het Zeeuws Archief gepresenteerd.

LESKASTEN
Zeeuws Archief en Provincie Zeeland

Het Zeeuws Archief heeft materiaal aangedragen voor de leskasten van het provinciale educatieproject ‘Dat zoeken we op’ die op 10 april 2001 gepresenteerd werden. De kasten bevatten lesmateriaal dat is toegesneden op de omgeving van de school. Momenteel zijn er drie leskasten verkrijgbaar: Water, Stad & Platteland en Handel. De leskasten zijn te bestellen bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

PROJECTOR
Zeeuws Archief en Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Het educatief aanbod van het Zeeuws Archief voor alle onderwijsvormen is tevens te vinden in de projector van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Op deze site is het educatief aanbod van veel culturele instellingen in Zeeland te vinden.

PRIMACULTUUR
Zeeuws Archief en SCOOP Zeeland

Het educatief aanbod van het Zeeuws Archief voor het primair onderwijs is ook te vinden in de gids PrimaCultuur. Deze gids is een initiatief van het Zeeuws Instituut voor Sociale & Culturele Ontwikkeling (SCOOP) waaraan zeven provinciebreed werkende culturele instellingen deelnemen. De gids is verkrijgbaar bij SCOOP Zeeland.

ARCHIEF IN DE KLAS
Zeeuws Archief en het Nationaal Archief

Het Zeeuws Archief werkte mee aan het landelijke project ‘Archief in de klas’. In dit project zijn drie lespakketten samengesteld die zijn toegespitst op de tweede fase van het middelbaar onderwijs. Ze worden on line aangeboden op de website van het Nationaal Archief. U kunt ze hier ook direct aanklikken:

  • Archief in de Klas I is een omgevingsonderzoek naar huwelijksomstandigheden in de negentiende en twintigste eeuw.
  • Archief in de Klas II biedt bronnen die aansluiten op het thema Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland 1880-1919: op het breukvlak van twee eeuwen’.
  • Archief in de klas III bevat bronnen over het onderwerp: ‘Nederland en Indonesië: contact en beïnvloeding’

VOC, MIGRATIE EN DELTAWERKEN
Zeeuws Archief en Cultuurwijs

Cultuurwijs geeft informatie over ons cultureel erfgoed, geschiedenis, objecten, tentoonstellingen, culturele en erfgoedinstellingen. Het Zeeuws Archief levert desgevraagd artikelen en illustraties aan over verschillende onderwerpen, zoals: – VOC: het leven aan boord van een VOC-schip. – Migratie: landverhuizers trekken naar de nieuwe wereld. – Deltawerken: Zeeuwen bedwingen de zee en maken nieuw land.

SURINAME
Zeeuws Archief en de Stichting Kleurrijk Leren

De Stichting Kleurrijk Leren heeft een educatieve cd-rom uitgegeven over Suriname. Het gaat over de samenleving, kunst en cultuur, natuur en economie van het land.
Het is de bedoeling dat de leerling via de cd-rom een reis door Suriname maakt als journalist. Het resultaat van die reis is een reportage voor een krant of tijdschrift. Het wordt de journalist in spé niet altijd gemakkelijk gemaakt. Regelmatig krijgt hij opdrachten, vragen of moet hij zaken uitzoeken. Ook wordt naar zijn mening gevraagd. De docent begeleidt het leerproces. Hij is de hoofdredacteur die op de reportage van de journalist wacht.
Op de cd-rom staan video-fragmenten, radio-interviews, natuurgeluiden, muziek, animaties, gesproken en geschreven tekst en ruim 250 foto’s, verspreid over 375 schermen. Op deze manier kan Suriname zo écht mogelijk worden beleefd.
De cd-rom bevat ook een historisch archief (waarin enkele stukken uit het Zeeuws Archief zijn opgenomen), met tekstfragmenten uit 16 publicaties, bijna allemaal van Surinaamse auteurs. Er is zelfs gebruik gemaakt van Surinaamse schoolboeken, wat uniek is voor een Nederlands onderwijsprogramma.
Een korte introductie van de cd-rom kunt u vinden op de site van de Stichting Kleurrijk Leren. Daar staat ook hoe u de cd kunt bestellen.

Bookmark and Share