Tentoonstelling Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217 - 2017

In 2017 is het 800 jaar geleden dat Middelburg stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. Ter gelegenheid van dit jubileum toont het Zeeuws Archief in de middeleeuwse expositiekelders grepen uit de geschiedenis van de jarige stad. De tentoonstelling 'Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017’ wordt op 10 april geopend en is tot en met 3 februari 2018 te zien van ma.-vr. en elke eerste za. van de maand van 9-17 uur. Toegang gratis.

Middelburg ca. 1570. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap Zelandia Illustrata, dl 1 nr 299
Plattegrond van Middelburg rond 1570, met op het midden van de Markt de Westmonsterkerk, die in 1575 is afgebroken. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap Zelandia Illustrata, dl 1 nr 299.

In 2017 viert Middelburg dat het 800 jaar geleden van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen stadsrechten kreeg.

Het Zeeuws Archief viert dit memorabele jubileum met het bijzondere verhaal over het Middelburgse stadsrecht van 1217 op de website en met een tentoonstelling in de middeleeuwse expositiekelders van het Van de Perrehuis.

Een wandeling door de jarige stad

In de tentoonstelling 'Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017 – Grepen uit de geschiedenis van een jarige stad’ wandelt de bezoeker aan de hand van prachtige stadsplattegronden door het Middelburg van voorbije eeuwen.

De tentoonstelling besteedt onder meer aandacht aan de handel en wandel van Middelburg en de Middelburgers en laat zowel hoogte- als dieptepunten zien.
Dat gebeurt aan de hand van originele archiefstukken, waarvan sommige nog nooit eerder tentoongesteld zijn.

De geboorteakte van de stad Middelburg

Een prominente plaats wordt ingenomen door de 'geboorteakte’ van de stad Middelburg. Helaas is het originele stadsrecht uit 1217 niet overgeleverd, maar de tekst gelukkig wel! Het boek met de tekst van het stadsrecht uit 1217 ligt op een speciaal Zeeuws Archief boekenkussen in een antieke houten vitrine.

Bewoningsgeschiedenis Van de Perrehuis

In een van de vitrines belichten we de geschiedenis van het huis waarin het Zeeuws Archief woont, het Van de Perrehuis. Van de Middeleeuwse Duitse Orde, via de families Van de Perre en Schorer uit latere eeuwen tot aan het gerechtshof, later Arrondissementsrechtbank in de negentiende en twintigste eeuw. De bewoning door het Zeeuws Archief laten we op film zien.

Dagboek van Brouwer

Naast teksten is er veel beeldmateriaal te bewonderen uit de archieven en collecties die in het Zeeuws Archief worden bewaard. Voor het eerst kunnen bezoekers nu ook één van de topstukken van het Zeeuws Archief geheel digitaal bekijken: het beroemde dagboek van de Middelburgse wijnkoper Hendrik Brouwer (Middelburg 1769-1837), die schitterende tekeningen maakt bij zijn belevenissen en genealogieën. Uiteraard is het originele dagboek ook te bezichtigen.

Keukenvoorwerpen van de middeleeuwen tot nu

Bijzonder is dat er archeologische voorwerpen te zien zijn uit de collecties van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en uit het Zeeuws Archeologisch Depot. Deze zijn tentoongesteld in de originele achttiende-eeuwse keukenkast in het Van de Perrehuis en geven een prachtig beeld van keukenvoorwerpen uit de dertiende, zeventiende én eenentwintigste eeuw.

Het Zeeuws Archief beheert ook de stadhuiscollectie van de gemeente Middelburg en de museale verzamelingen van de gemeente Veere. Uit deze collecties zijn voorwerpen geëxposeerd die een mooie aanvulling vormen op de archiefstukken.

Opening

De tentoonstelling wordt op 10 april 2017 door de burgemeester van Middelburg geopend en is te zien tot en met zaterdag 3 februari 2018, maandag tot en met vrijdag en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00-17.00 uur. De toegang is gratis.

De expositie in de voormalige keuken van het Van de Perrehuis, ruimte 1 van de tentoonstellingskelders, zal in september worden gewisseld.

Bookmark and Share