Cursus stadsgeschiedenis - Middelburg 800 jaar stad

Middelburg 800 jaar – Maak zelf geschiedenis. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

6 en 13 oktober 2017.

Middelburg in 1511. Zeeuws Archief, HTA Middelburg, toegang 1870, nr 7. Foto Zeeuws Archief

Een activiteit in het kader van Middelburg 800

Inhoud

In 2017 viert Middelburg dat het in 1217 stadsrechten kreeg van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. Ter gelegenheid van dit jubileum worden diverse activiteiten georganiseerd. Eén ervan is een cursus stadsgeschiedenis: Middelburg 800 jaar – Maak zelf geschiedenis.

Wie oud is, heeft veel te vertellen. Het Zeeuws Archief geeft in 2017 het woord aan de 800-jarige stad. Dat levert verrassende verhalen op – van ‘petites histoires’ tot verpletterende geschiedenis. Verschillende verhalen worden verteld in een tentoonstelling aan de hand van authentieke archiefstukken en archeologische en museale objecten, onder de titel Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017. Grepen uit de geschiedenis van een jarige stad.

Wij geven ook het woord aan u, want ook u bent de stad! U kunt een bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van die boeiende stadsgeschiedenis.

De geschiedenis van Middelburg is overal te vinden: in archieven, archeologische depots, musea en gewoon op straat. De beheerder van de Middelburgse stadhuiscollectie Peter Blom, en Anneke van Waarden-Koets, beide werkzaam als archivaris bij het Zeeuws Archief, en Aagje Feldbrugge, conservator Archeologie van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, kennen de weg in de verschillende historische collecties én in de stad op hun duimpje. Zij laten u tijdens de eerste bijeenkomst archiefstukken en archeologische en museale voorwerpen zien die deel uitmaken van de geschiedenis van de stad.

Onderdeel van deze bijeenkomst is ook een korte wandeling van het Zeeuws Archief naar het stadhuis compleet met spannende, bijzondere en ontroerende verhalen uit de Middelburgse geschiedenis die gewoon op straat te vinden zijn.

De tweede bijeenkomst is gewijd aan onderzoek doen om een stukje stadsgeschiedenis zichtbaar te kunnen maken. Aan de hand van sprekende voorbeelden laten Peter Blom, Anneke van Waarden-Koets en Aagje Feldbrugge zien hoe en waar u onderzoek kunt doen en op welke manieren u het onderwerp van uw keuze kunt verwerken, vormgeven en presenteren. Gewapend met de opgedane kennis en alle handvatten en tips kunt u gemakkelijk zelf aan de slag!

Met dank aan het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en het Zeeuws Archeologisch Depot.

Informatie

Docent : dhr. P. Blom, mevr. A.J.L. Feldbrugge, mevr. A. van Waarden-Koets
Duur : 2 middagen van 14.00 – 16.00 uur
Aanvang : vrijdag 6 oktober 2017 in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 Middelburg
Data: 6 en 13 oktober 2017
Cursusplaatsen : Zeeuws Archief en het oude stadhuis van Middelburg
Cursusgeld : € 40,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 35,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief

Bookmark and Share