Cursus Slim zoeken met gedigitaliseerde kaarten

Slim zoeken met gedigitaliseerde kaarten. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

17 november 2017.

De kaart van Hattinga uit 1750 geprojecteerd over de actuele kaart met Philippine, Zeeuws Vlaanderen. Foto: Zeeuws Archief

Inhoud

Het bezit en het gebruik van grond wordt al eeuwenlang door de overheid geregistreerd ten behoeve van belastingheffing. De digitalisering van deze registraties, zowel in registers als op kaarten, maakt het mogelijk de vastgelegde gegevens over het bezit van grond in ons land via internet te raadplegen.

Via de websites Zeeuwengezocht.nl en het Geoloket Cultuurhistorie van de provincie Zeeland publiceert het Zeeuws Archief op de Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) gegevens over percelen en grondeigenaren in 1832. In dat jaar ging in ons land het perceelsgewijze kadaster van start.

Omdat in deze historische geografische informatiesystemen ook kaartlagen uit vroegere en latere periodes zijn opgenomen, is het mogelijk om de indeling en het gebruik van de grond door onze voorouders in verschillende tijdlagen te reconstrueren.

In deze cursus legt archivaris Leo Hollestelle uit hoe deze websites tot stand zijn gekomen, welke oude kaarten beschikbaar zijn en hoe u de verschillende lagen kunt combineren om de juiste gegevens zichtbaar te krijgen. U maakt als het ware een tijdreis door de vroegere landschappen van Nederland.

Informatie

Docent : dhr. L.M. Hollestelle
Duur : 1 middag van 14.00 – 16.00 uur
Datum : vrijdag 17 november 2017, 14.00 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 25,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 22,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief

Bookmark and Share