Cursus Paleografie voor gevorderden

Nog beter lezen. Paleografie voor gevorderden. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

21 januari – 18 februari 2019.

Foto: Zeeuws Archief, RAZE nr 277a-02

Inhoud

Het kunnen lezen van oude teksten is fascinerend. Een nieuwe, spannende wereld gaat open: ineens belandt u zelf in de zestiende of zeventiende eeuw. Ivo van Loo kent die wereld als geen ander.

Tijdens de cursus ‘Paleografie voor gevorderden’ behandelt hij naast paleografische aspecten ook de inhoud en de vorm van teksten. Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van archiefstukken uit het Zeeuws Archief (inclusief).

De cursus is een vervolg op de cursus ‘Paleografie voor beginners’, maar wie zelf al ervaring heeft met het lezen en begrijpen van oud schrift kan zich ook aanmelden.

Informatie

Docent : dhr. I.J. van Loo
Duur : 5 maandagmiddagen van 14.00-16.00 uur
Aanvang : maandag 21 januari 2019, 14.00 uur
Data : 21, 28 januari en 4, 11, 18 februari 2019
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 90,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief
Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van oude teksten (inclusief).
Website : Paleografietool Wat staat daer?

Bookmark and Share