Cursus Paleografie voor beginners

Wat staat daar? Paleografie voor beginners. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

29 oktober – 26 november 2018.

Foto: Zeeuws Archief, archief familie Schorer nr 157-568

Inhoud

Als u zich bezighoudt met genealogie of u doet onderzoek naar de geschiedenis van uw woonplaats of streek, dan komt u vroeg of laat in aanraking met oude archiefbronnen.

Het lezen en begrijpen van oude documenten kan moeilijk en ingewikkeld zijn. Maar het is te leren! Tijdens de cursus ‘Paleografie voor beginners’ gaat een nieuwe wereld voor u open.

Aan de hand van fotokopieën van archiefstukken maakt oud-schriftspecialist Ivo van Loo u vertrouwd met verschillende soorten oude handschriften. Naast paleografische aspecten besteedt hij aandacht aan de inhoud en de vorm van de stukken en hun belang voor historisch onderzoek.

Informatie

Docent : dhr. I.J. van Loo
Duur : 5 maandagmiddagen van 14.00 – 16.00 uur
Aanvang : maandag 29 oktober 2018, 14.00 uur
Data : 29 oktober en 5, 12, 19, 26 november 2018
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 90,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief
Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van oude teksten (inclusief).
Website : Paleografietool Wat staat daer?

Bookmark and Share