Cursus Paleografie voor beginners

Wat staat daar? – Paleografie voor beginners. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

9 oktober – 13 november 2017.

Aanvankelijk zou de cursus starten op 2 oktober. Door omstandigheden zijn de aanvangsdatum en de einddatum een week opgeschoven. Nieuwe startdatum: maandag 9 oktober 2017. Nieuwe einddatum: 13 november 2017


Recept om leverworst te maken. Zeeuws Archief, Archief familie Schorer, toegang 157, nr 568. Foto: Zeeuws Archief

Inhoud

Als u zich bezighoudt met genealogie of u doet onderzoek naar de geschiedenis van uw woonplaats of streek, dan komt u vroeg of laat in aanraking met oude archiefbronnen.

Het lezen en begrijpen van oude documenten is vaak moeilijk en ingewikkeld. Maar het is te leren! Tijdens de cursus ‘Paleografie voor beginners’ gaat een nieuwe wereld voor u open.

Aan de hand van fotokopieën van archiefstukken maakt oud-schriftspecialist Ivo van Loo u vertrouwd met verschillende soorten oude handschriften. Naast paleografische aspecten besteedt hij aandacht aan de inhoud en de vorm van de stukken en hun belang voor historisch onderzoek.

Informatie

Docent : dhr. I.J. van Loo
Duur : 5 middagen van 14.00 – 16.00 uur
Aanvang : maandag 9 oktober 2017, 14.00 uur
Data : 9, 23, 30 oktober, 6 en 13 november 2017
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 90,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief
Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van oude teksten (inclusief)

Bookmark and Share