Cursus Paleografie voor beginners

Wat staat daar? – Paleografie voor beginners. Een gezamenlijke activiteit van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

31 oktober – 28 november 2016.

Journaal Geertruyda en Christina, 1783. Zeeuws Archief, toegang 20, archief Middelburgse Commercie Compagnie MCC, nr 429

Inhoud

Als u zich bezighoudt met genealogie of u doet onderzoek naar de geschiedenis van uw woonplaats of streek, dan komt u vroeg of laat in aanraking met oude archiefbronnen.

Het lezen en begrijpen van oude documenten is vaak moeilijk en ingewikkeld. Maar het is te leren! Tijdens de cursus ‘Paleografie voor beginners’ gaat een nieuwe wereld voor u open.

Aan de hand van fotokopieën van archiefstukken maakt oud-schriftspecialist Ivo van Loo u vertrouwd met verschillende soorten oude handschriften. Naast paleografische aspecten besteedt hij aandacht aan de inhoud en de vorm van de stukken en hun belang voor historisch onderzoek.

Als cursusboek wordt gebruikt Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken. Dit boek is (zolang de voorraad strekt) verkrijgbaar bij het Zeeuws Archief, kosten: € 13,40.

Informatie

Docent : dhr. I.J. van Loo
Duur : 5 middagen van 14.00 – 16.00 uur
Aanvang : maandag 31 oktober 2016, 14.00 uur
Data : 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november 2016
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 90,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 80,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief
Het lesmateriaal bestaat uit kopieën van oude teksten (inclusief) en het boek: Werken met Zeeuwse bronnen vooraf aan te schaffen bij het Zeeuws Archief (zolang de voorraad strekt), kosten: € 13,40.

Bookmark and Share