Cursus Middelburg in kaart - Middelburg 800 jaar stad

Middelburg in kaart – Ontwikkelingsgeschiedenis van de 800-jarige stad. Een gezamenlijke cursus van het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.

1 december 2017.

Middelburg voor 1575. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia illustrata, toegang 294 nr 299. Foto Zeeuws Archief

Een activiteit in het kader van Middelburg 800

Inhoud

Ontdek de ontwikkeling van Middelburg aan de hand van kaarten en plattegronden uit de depots van het Zeeuws Archief. Middelburg viert in 2017 dat de stad 800 jaar stadsrechten heeft. Het oudst bekende stadsrecht dateert uit 1217.

Maar Middelburg is veel ouder. De nederzetting Middelburg is ontstaan vanuit een ringwalburg die in de 9de eeuw werd opgeworpen als verdediging tegen de invallen en plunderingen van de Noormannen. De nederzetting groeide uit tot een handelsplaats en was al in de elfde eeuw een belangrijke havenplaats. De plaats wordt voor het eerst vermeld in 1103 als “Mitthelburgensis portus”. In de loop van de twaalfde en dertiende eeuw groeide Middelburg uit tot stad.

De groei van Middelburg is vanaf het midden van de zestiende eeuw goed te volgen op kaarten en plattegronden. Het duiden en interpreteren van oude kaarten en plattegronden is niet altijd even gemakkelijk. Het is handig als je beschikt over een goede kennis van de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad en van het proces van kaarten maken.

Archivaris Anneke van Waarden-Koets neemt u mee op een reis door de ontwikkelingsgeschiedenis van de 800-jarige stad. Dat gebeurt aan de hand van een overzicht van gedigitaliseerde stadsplattegronden én u kunt zelf een aantal originele oude kaarten en plattegronden bestuderen. Deze originele kaarten markeren allemaal een belangrijk stadium in de ontwikkelingsgeschiedenis van Middelburg.

Informatie

Docent : mevr. A. van Waarden-Koets
Duur : 1 middag van 14.00 – 16.00 uur
Aanvang : vrijdag 1 december 2017, 14.00 uur
Cursusplaats : Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg
Cursusgeld : € 25,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 22,–
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl > Archief

Bookmark and Share