e-Depot in ontwikkeling

Om het voortbestaan en de toegankelijkheid van de informatie, die tegenwoordig digitaal wordt gevormd, ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, werkt het Zeeuws Archief mee aan de ontwikkeling van een e-Depot voorziening. Een e-Depot is meer dan techniek, het gaat ook om de mensen die met de informatie (moeten kunnen) omgaan en de processen waarin informatie wordt gevormd, beheerd en beschikbaar gesteld. Dat kan het Zeeuws Archief niet alleen, daarom werken we mee aan de vorming van een landelijke infrastructuur voor duurzaam informatiebeheer.

digitale informatie

foto: Wetenschap24.nl

Naast het treffen van technische maatregelen gaat veel tijd en aandacht uit naar het opleiden van medewerkers. Daarnaast is het Zeeuws Archief voorzitter van een werkgroep met vertegenwoordigers van de provincie Zeeland, de gemeenten in Zeeland en het waterschap, die onderzoekt op welke terreinen kan worden samengewerkt aan duurzaam informatiebeheer en een e-Depot in Zeeland.

Meer informatie over het e-Depot is te vinden op de pagina e-Depot op deze website.

Bookmark and Share