Nieuws

Nieuwsberichten en -brieven, documenten en links.


Nieuwsberichten


December 2017
Zeeuws e-Depot Nieuws nr 9, december 2017

Oktober 2017
Eindrapportage DUTO-scan Veere, Onderzoek naar de duurzame toegankelijkheid van raadsinformatie, 2 oktober 2017

September 2017
Resultaten pilot digitaal archiveren raadsinformatiesysteem Veere gepresenteerd, 26 september 2017

Juni 2017
Resultaten pilot webarchivering gepresenteerd, Raadzaal gemeente Middelburg, 27 juni 2017

Juni 2017
Eindrapport onderzoek Informatiehuishouding Zeeuwse gemeenten, juni 2017.
In de afgelopen maanden heeft het Zeeuws Archief onderzoek gedaan naar de informatiehuishouding bij Zeeuwse overheden. Met het onderzoek wilden we een aantal inzichten verwerven: welke systemen zijn er in gebruik, welke bevatten informatie die langere tijd bewaard moet worden, hoe is het beheer geregeld, hoe staat het met de metadatering, wie is er verantwoordelijk binnen de keten, maar ook: welke specialisten hebben de Zeeuwse overheden in huis? Met de antwoorden kan het aansluitproces efficiënter worden ingericht, bijvoorbeeld door aansluittrajecten gezamenlijk aan te pakken. De resultaten zijn tot stand gekomen door invulling van een vragenlijst door vijftien overheden en zes gemeenschappelijke regelingen. Aanleiding tot dit Zeeland brede onderzoek was dat de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten in september 2016 aan de Zeeuwse overheden heeft geadviseerd aansluiting te zoeken bij het Zeeuws e-Depot van het Zeeuws Archief. De overheden hebben allemaal de intentie uitgesproken om dat te doen.

Mei 2017
e-Depot Nieuwsbrief nr 7 verschenen

Mei 2017
Artikel over Zeeuwse samenwerking in Archievenblad verschenen (mei 2017, nr 2017.4, pp 18-20): 'In Zeeland doen we het samen’. Samen bouwen aan duurzaam digitaal informatiebeheer door Fieke Krikhaar

Januari 2017
e-Depot Nieuwsbrief nr 6 verschenen

November 2016
e-Depot Nieuwsbrief nr 5 verschenen

November 2016
Verslag workshop TMLO – mappen in de praktijk, Middelburg 6 oktober 2016

September 2016
e-Depot Nieuwsbrief nr 4 verschenen

September 2016
De Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) stelt haar leden voor aan te sluiten bij het e-Depot van het Zeeuws Archief.

Juni 2016
Presentatie Handreiking informatiehuishouding op orde tijdens Dag van de digitale duurzaamheid, 14 juni 2016

Juni 2016
e-Depot Nieuwsbrief nr 3 verschenen

Mei 2016
Presentatie resultaten Pilot e-Depot Zeeland – Provincie Zeeland en Zeeuws Archief, 19 mei 2016

April 2016
VZG publiceert landelijke e-Depot monitor: Zeeuws Archief is een koploper, 6 april 2016

December 2015
Eerste fase marktverkenning naar e-Depots voltooid – update 22 december 2015

December 2015
Zeeuws Archief officieel aangesloten op het e-Depot, december 2015

November 2015
Verslag bijeenkomst Zeeuwse informatiebeheerders, Goes 17 november 2015

November 2015
Bijeenkomst door en voor Zeeuwse informatieprofessionals in Stadskantoor Goes over duurzaam digitaal informatiebeheer op dinsdag 17 november 2015

Oktober 2015
De Kring van secretarissen vergadert in het Zeeuws Archief

Oktober 2015
e-depot Nieuwsbrief nummer 2 verschenen

September 2015
Handreiking informatiebeheer op orde gepresenteerd

Juni 2015
e-Depot Nieuwsbrief nr 1 verschenen

Mei 2015
Rapport duurzaam informatiebeheer ter instemming naar Colleges

Oktober 2014
Zeeuws rapport duurzaam informatiebeheer verschenen
Documenten

Oktober 2017
Verslag 5e bijeenkomst Zeeuws Informatiebeheerders Netwerk van leidinggevenden en informatiebeheerders, Middelburg 12 oktober 2017

Juni 2017
Eindrapport pilot webarchivering gemeente Middelburg en Zeeuws Archief, 27 juni 2017

Juni 2017
Eindrapport onderzoek Informatiehuishouding Zeeuwse overheden, 26 juni 2017.

Mei 2017
e-Depot Nieuws nr 7

Mei 2017
Artikel 'In Zeeland doen we het samen’. Samen bouwen aan duurzaam digitaal informatiebeheer door Fieke Krikhaar. Archievenblad 2017.4 (mei 2017, pp 18-20):

Januari 2017
e-Depot Nieuws nr 6

November 2016
e-Depot Nieuws nr 5

November 2016
Presentatie digitaal informatiebeheer Zeeland, 20 oktober 2016 in Terneuzen. De presentatie is gemaakt door Wendelmoet Rotmans van de gemeente Terneuzen en gepresenteerd door Marc Marin van de gemeente Hulst.
Deze presentatie werd gehouden op de eerste netwerkbijeenkomst van leidinggevenden digitaal informatiebeheer van Zeeuwse overheden. Zie de e-Depot nieuwsbrief no. 5 voor een verslag van die bijeenkomst.

November 2016
Verslag workshop TMLO – mappen in de praktijk, Middelburg 6 oktober 2016

November 2016
TMLO-poster versie 2014

November 2016
Handreiking Informatiehuishouding op orde (Pleio)

September 2016
e-Depot Nieuws nummer 4

September 2016
03-05-01c Motie Veldman 34 106 nr 16, 2 juni 2016 Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen van misbruik, waarin wordt verzocht een actieplan op te stellen om de informatiehuishouding van overheden op orde te brengen

Juni 2016
e-Depot Nieuws nummer 3

19 mei 2016
Eindrapport Pilot e-Depot Zeeland

19 mei 2016
Rekenmodel Pilot e-Depot Zeeland

19 mei 2016
Presentatie Pilot e-Depot Zeeland

2 februari 2016
Verslag van de TMLO roadshow in Zeeland, Middelburg 2 februari 2016

2 februari 2016
Presentatie TMLO roadshow in Zeeland, Middelburg 2 februari 2016

November 2015
Verslag bijeenkomst Zeeuwse informatiebeheerders, Goes 17 november 2015

Oktober 2015
e-Depot Nieuws nummer 2

28 september 2015
Projectplan Marktverkenning naar e-Depots

15 juli 2015
Projectplan Pilot provincie Zeeland en Zeeuws Archief

Juni 2015
e-Depot Nieuws nummer 1

2 april 2015
Brief ‘Voorkom digitale dementie’

Oktober 2014
Rapport ‘Toekomstbestendig informatiebeheer Zeeuwse overheden’
Links

In Nederland vinden verschillende e-Depot pilots plaats. Door samen te werken, kennis te delen en van elkaar te leren kunnen archiefdiensten een goede e-Depot voorziening aanbieden.

Innovatieprogramma Archief 2020
Archief 2020 is een innovatieprogramma waarin de archiefsector en alle lagen van openbaar bestuur in Nederland samenwerken om te komen tot duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie en een toekomstvaste archieffunctie

Informatie over het e-Depot op de website van het Nationaal Archief
Het e-Depot (digitaal depot) van het Nationaal Archief biedt een voorziening voor duurzame digitale archivering.

Filmpjes over het e-Depot

Archief 2020
video Duurzame toegang tot overheidsinformatie Archief 2020
video Het e-depot Archief 2020

Stadsarchief Rotterdam
video E-bewaarplaats Rotterdam
video Een omslag in opslag Rotterdam
video E-depot Rotterdam

e-Depot pilots bij Regionaal Historische Centra (RHC)

RHC Overijssel
e-Depot Overijssel – projectwebsite
Informatie over de pilot e-Depot

RHC Noord-Hollands Archief
e-Depot Noord-Hollands Archief
Informatie over pilots e-Depot

RHC Het Utrechts Archief
e-Depot Het Utrechts Archief
Informatie over de pilot e-Depot
Bookmark and Share