Projecten en producten Zeeland

In een aantal projecten, zoals pilots, en met de ontwikkeling van producten en instrumenten bereiden de overheden in Zeeland zich voor op langdurig beheer en blijvende toegang tot hun digitale informatie.

Pilot gemeente Veere en het Zeeuws Archief

De gemeente Veere en het Zeeuws Archief hebben een pilot gedaan, waarbij alle informatie die ontstaat gedurende een raadsvergadering digitaal gearchiveerd is in het Zeeuws e-Depot.

Eindrapport onderzoek Informatiehuishouding Zeeuwse gemeenten

Het Zeeuws Archief heeft onderzoek gedaan naar de informatiehuishouding bij Zeeuwse overheden.

Pilot gemeente Middelburg en het Zeeuws Archief

Samen met de gemeente Middelburg heeft het Zeeuws Archief een pilot webarchivering uitgevoerd.

Flying Information Doctors

De Flying Information Doctors bieden Eerste Hulp Bij Informatievragen. Dit instrument is een hulpconstructie waarbij informatiebeheerders werkzaam bij Zeeuwse overheden terecht kunnen met vragen op het gebied van informatiebeheer.

Handreiking informatiehuishouding op orde

Om digitale informatie duurzaam te kunnen beheren zijn procedures nodig. Deze procedures zijn verwerkt in een interactief schema: de Handreiking informatiehuishouding op orde.

e-Depot monitor

Om inzicht te krijgen in verschillende e-Depotmogelijkheden is een landelijke e-Depot monitor uitgevoerd (voorheen bekend onder de werktitel marktverkenning).

Pilot Provincie Zeeland en Zeeuws Archief

De provincie Zeeland heeft samen met het Zeeuws Archief een pilot uitgevoerd om ervaring op te doen met het invoeren en offline terugvinden van informatie in een e-Depot.

Organisatie

Overheden verkeren in een transitiefase van een papieren werkomgeving naar een digitale. Digitale informatie is vluchtig en vraagt om nieuwe beheerfaciliteiten en werkprocessen.