Conservering

Papier, perkament en andere objecten die behoren tot ons cultureel erfgoed raken in verval door allerlei oorzaken: omgevingsfactoren zoals vocht en luchtverontreiniging, maar ook door verval van het materiaal zelf, veelvuldig gebruik van het object of slecht uitgevoerde reparaties.

Wat doet een restaurator?

De belangrijkste rol van de restaurator is dit verval te vertragen om zo ons cultureel erfgoed ten behoeve van de huidige en komende generaties te behouden. De restaurator heeft de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren, voert zelf uit en adviseert: de strategische planning, diagnostisch onderzoek, het opstellen van conserveringsplannen en behandelingsvoorstellen, preventieve conservering, restauratieve behandelingen en documentatie van observaties en mogelijke interventies.

Het Zeeuws Archief heeft een restaurator en drie behoudsmedewerkers in dienst, die in een goed uitgerust restauratieatelier hun werkzaamheden uitvoeren.

Preventieve conservering, conservering, restauratie

Conservering kent de categorieën preventieve conservering en (curatieve) conservering.

Preventieve conservering bestaat uit indirecte actie om verval te vertragen en schade te voorkomen door optimale voorwaarden te scheppen voor het behoud van objecten. Preventieve conservering omvat ook de juiste verpakking, hantering, vervoer, opslag en tentoonstelling. Het kan ook het maken van reproducties met zich meebrengen, om het origineel te beschermen.

Conservering bestaat hoofdzakelijk uit directe actie, uitgevoerd op objecten met als doel de conditie te stabiliseren en verder verval te vertragen. Restauratie bestaat uit directe actie, uitgevoerd op objecten die beschadigd of in slechte staat zijn. In principe moet elke actie omkeerbaar zijn, dat wil zeggen dat zichtbaar is wat de restaurator heeft gedaan en dat elke ingreep terug te draaien is.

Bookmark and Share