Akten Burgerlijke Stand Zeeland 1916, 1941, 1966 openbaar

Met ingang van 1 januari 2017 zijn de geboorteakten van de burgerlijke stand van het jaar 1916, de huwelijks- en echtscheidingsakten van het jaar 1941 en de overlijdensakten van het jaar 1966 openbaar geworden.

Openbare akten burgerlijke stand miv 2017

Een nieuw jaar biedt voor iedereen die onderzoek doet naar voorouders een nieuwe kans: de openbaarheidsbeperkende termijn voor de akten van de burgerlijke stand schuift weer één jaar op en dat betekent dat nieuwe gegevens beschikbaar komen.

De gegevens van de openbaar gemaakte akten kunnen worden geraadpleegd via de website van het Zeeuws Archief, via Archieven.nl en via Zeeuwen Gezocht.

Een overzicht van de beschikbare akten van de burgerlijke stand in Zeeuwen Gezocht is te vinden op:

Geboorteakten
Huwelijks en echtscheidingsakten
Overlijdensakten

Bron: Weblog Zeeuwen Gezocht

Mede namens het team Zeeuwen Gezocht wenst het Zeeuws Archief u een voorspoedig 2017 en veel onderzoeksplezier het komende jaar!

Cursus Slim zoeken naar voorouders via internet

Wilt u weten hoe u via internet op een handige manier naar voorouders kunt zoeken? Schrijf u dan in voor de cursus Slim zoeken naar voorouders. De cursus wordt gegeven op 20 januari 2017 van 14-16 uur in het Zeeuws Archief en wordt georganiseerd door het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit.
U kunt zich voor de cursus aanmelden via de website van de Zeeuwse Volksuniversiteit.

Bookmark and Share